La versión de su navegador no está debidamente actualizada. Le recomendamos actualizarla a la versión más reciente.

'Xa dixemos qu' el Parque Histórico é un espacio chamadeiro. Conta con un servicio de visitas guiadas polos recursos y equipamentos principales da zona facilitando os movementos y axudando a entendello miyor.

Pero si prefiere conocer a comarca pola súa conta, e ben recomendar úa visita al Parque nel sou conxunto: rutas dos castros (Pendia, Cuaña y Chao Samartín), das covas ( Cova del Demo), d’elementos naturales como seimieiras (Oneta), de embalses (Grandas, Doiras y Arbón), etapas del Camín de Santiago (pola costa ou pol interior) ou ben ir ver as prayas dos concellos costeiros; todas búas opcióis p’agasayarse cua cultura y a naturaleza, xuntas por todos os rincóis.

Pero antias d’empezar a andar, convén saber que na contorna da Casa Manolón hai  xoyas arquitectónicas y naturales:

  • Palacio dos Miranda de Prelo (que se fexo entre os siglos XV y XVII), con búas vistas al Navia, a serra da Bobia y al pico de Carondio.

  • As casas dos americanos de Boal. Andando pola villa van descubríndose más de úa ducía, entre a escola, el llavadeiro y as casas dos vecíos que fixeron capital nas Américas (sobre manera en Cuba) a últimos del siglo XIX y empezos del XX.

  • Lo que convén ter mui presente é el Ária Recreativa del Puente de Castrillón, na desembodura del rigueiro de Roxíos, zona montaraz na serra de Penácaros, cuberta de castañeiros, erbedeiros y álamos. El Ária colle as dúas veiras del río y allí tase muy al xeito entre el arboleda ou tamén se pode tomar un baño agradable. Dende l’Ária vense os estribos del puente veyo, que se inauguróu nel ano 1925 y foi feito con muito esforzo por os vecíos da parroquia.

El concello ten museos con patrimonio local de muito valor:

  • Museo da Emigración e da Instrucción Púbica de Boal: ten a sede nas antiguas escolas de San Llouguís y é un centro d’intrepetación sobre a emigración al outro llao del mar y lo importante que foi pa educación del concello.

  • Centro d’Interpretación d' Artesanía del ferro, úa actividá de muito interés en Bual nos siglos XVIII y XIX.

  • Colección del Museo de Rozadas, que ten máis de 2.000 pezas relacionadas cua vida agrícola y ganadeira.

  • Casa d' Apicultura de Boal, ten a sede na antigua escola dos Mazos, e un centro  de  interpretación  y  divulgación  que  tá  relacionado con  a  cría  das  abeyas  y  d' apicultura tradicional y a moderna.

A comarca, no muy llonxe de Castrillón, tamén conta con úa oferta turística que convén ter presente. En Grandas, el Museo Etnográfico, unde se pode conocer a sociedá rural d’outros tempos, os xeitos tradicionales de vida, as casas y as ferramentas da llaboría. E muy interesante a recreación de úa escola. En Pezós, el Museo Etnolóxico, ou museo del viño unde explican como se fía nestas terras, y en Villayón el Centro d’Interpretación dos espacios protexíos da montaña, qu’enseñan el valor das serras de Carondiio y el Valledor y todo el que yes arrodía.

Galería de imáxes